Fotografia ??lubna i wideofilmowanie to nasza pasja. Nasza firma od lat profesjonalnie zajmuje si? kreatywn? fotografi? ??lubn?, reporta??ow? oraz realizacj? materia????w filmowych (wideofilmowanie). Posiadamy du??e do??wiadczenie w bran??y foto i wideo. Realizujemy bardzo ciekawe i nowatorskie filmy ??lubne.
Wideofilmowanie i fotografia ??lubna, to podstawowy profil dzia??alno??ci naszej firmy. Nasze us??ugi ??wiadczymy na terenie ca??ego kraju, lecz g????wnie skupiamy si? na miastach Katowice, Gliwice, Zabrze, Mys??owice, Bytom, Ruda ??l?ska, Knur??w, Pyskowice, Chorz??w, ??wi?toch??owice oraz wszystkie inne miejscowo??ci na ??l?sku.

Je??eli chcesz profesjonalny film ??lubny, teledysk ??lubny lub chcesz zrealizowa? kreatywne zdj?cia z Twojego pleneru koniecznie nas odwied??. Ka??dy kamerzysta i fotograf w naszej firmie posiada bardzo du??e do??wiadczenie w realizacji film??w i zdj?? weselnych. ??lub w naszym wykonaniu, to bardzo ciekawy i dynamiczny reporta?? filmowy i zdj?ciowy.

Pracujemy na najnowszym sprz?cie w bran??y foto-wideo oraz wykorzystujemy najnowsze techniki dost?pne na rynku. Je??eli interesuje Ci? najlepszy kamerzysta na wesele lub fotograf na wesele, to skontaktuj si? z nami!